Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου (ΑΝ.ΔΩ)

Επωνυμία φορέα : Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
Διεύθυνση : 28ης Οκτωβρίου 72, Ρόδος 85100
Χώρα : Ελλάδα
Τηλέφωνο : 22410 75323
E-mail : ando@ando.gr
Ιστοσελίδα : www.ando.gr