Δωδεκανησιακή Εταιρεία Ανάπτυξης και Προόδου (ΔΕΤΑΠ)

Επωνυμία φορέα : Δωδεκανησιακή Εταιρεία Ανάπτυξης και Προόδου
Διεύθυνση : Γρηγορίου Λαμπράκη 8, Ρόδος 85100
Χώρα : Ελλάδα
Τηλέφωνο : 22410 44280
E-mail : info@detap.gr
Ιστοσελίδα : www.detap.gr