Διαδρομές Κρασιού

«Ρόδ-Οινη οδός»
Ο Δρόμος του Κρασιού στη Ρόδο. 

Διαδρομή «Οινο-Κώος»
Ο Δρόμος του Κρασιού για τη Νήσο Κώ.

«Μια Θάλασσα Κρασί»
Ο Δρόμος του Κρασιού για τα Βόρεια Δωδεκάνησα (Λέρος, Πάτμος και Λειψοί).