Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

 

Επωνυμία φορέα : Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Διεύθυνση : Πλατεία Ελευθερίας 1, Ρόδος 85100
Χώρα : Ελλάδα
Τηλέφωνο : 22413 60509
E-mail : readsa@otenet.gr
Ιστοσελίδα : http://www.pnai.gov.gr/Arthro.aspx?a=2317