Παραδοτέα

Oλοσέλιδη δημοσίευση - καταχώρηση με άρθρα (Δωδεκανησιακή Εταιρεία Ανάπτυξης και Προόδου (ΔΕΤΑΠ))

Ψηφιακό Εδεσματολόγειο (Δωδεκανησιακή Εταιρεία Ανάπτυξης και Προόδου (ΔΕΤΑΠ))

Ενημερωτικό φυλλάδιο για τους Δρόμους του Κρασιού (Δωδεκανησιακή Εταιρεία Ανάπτυξης και Προόδου (ΔΕΤΑΠ))

Διαφημιστικό spot για το έργο GastronomyNet (Δωδεκανησιακή Εταιρεία Ανάπτυξης και Προόδου (ΔΕΤΑΠ))