16/1/2014 - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ενέργειας «Ψηφιακό εδεσματολόγιο για έξυπνα τηλέφωνα και tablet»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης) της ενέργειας «Ψηφιακό εδεσματολόγιο για έξυπνα τηλέφωνα και tablet» του έργου «Ολοκληρωμένες δράσεις για την ανάπτυξη του γαστρονομικού τουρισμού μέσω της ανάδειξης της τοπικής διατροφικής παράδοσης, της αξιοποίησης των τοπικών προϊόντων και της προώθησης της τοπικής κουζίνας της Δωδεκανήσου και της Κύπρου» (ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: Gastronomy Net) του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013». Κριτήριο κατακύρωσης: Η χαμηλότερη τιμή

Περισσότερα...