8/8/2014 - Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού (Σήμανση)